Kategorije

CYKLOS Jogga 450 vibraciona štoserica

CYKLOS Jogga 450 vibraciona štoserica

Vibraciona  štoserica  sa  raspuhivanjem  listova
Oprema  stroja:
-mogućnost  mijenjanja  nagiba  vibracionog  stola
-regulacija  jačine  vibracije
-regulacija  jačine  raspuhivanja  listova

Max.  format  papira:    320  x  450  mm  
Za  gramature  papira:    60  -  400  g/m2  
Kapacitet  stola:  70  mm  
Dimenzije  stroja:  365  x  475  x  615  mm  
Težina  stroja:  27,6  kg  netto  
Napon:  230  V  /  50  Hz  /  0,4  A
Kategorija : Ostali strojevi za doradu
Šifra: DP05010059